Active Directory Sertifika Hizmetleri (AD CS), ortak anahtar teknolojilerinden yararlanan yazılım güvenliği sistemlerinde kullanılan sertifikaların verilmesine ve yönetilmesine yönelik özelleştirilebilir hizmetler sağlar. Ortak anahtar şifrelemesi ve ortak anahtar altyapısına (PKI) sahip olmanın yararları hakkında arka plan bilgileri için bkz. Genel Anahtar Altyapıları.

Sertifika istekleri almak, isteklerdeki bilgileri ve istek sahibinin kimliğini doğrulamak, sertifika vermek, sertifikaları iptal etmek ve sertifika iptal verileri yayımlamak üzere bir veya daha fazla sertifika yetkilisi (CA) oluşturmak için AD CS'yi kullanabilirsiniz.

AD CS ile aşağıdakileri de yapabilirsiniz:

  • Web kaydı, Ağ Aygıtı Kayıt Hizmeti'ni ve Çevrimiçi Yanıtlayıcı hizmetini kurma.

  • Kullanıcılar, bilgisayarlar ve yönlendirici gibi ağ aygıtları ile ilgili sertifikaların kayıt ve iptal işlemlerini yönetme.

  • Sertifika dağıtmak ve yönetmek üzere Grup İlkesi kullanma.


İçindekiler