Active Directory-certifikattjänster innehåller anpassningsbara tjänster för att utfärda och hantera certifikat i säkerhetssystem för programvara som använder offentliga nycklar. Mer information om kryptering med publika nycklar och om fördelarna med PKI (public key infrastructure) finns i Infrastrukturerna för offentliga nycklar (PKI).

Du kan använda Active Directory-certifikattjänster för att skapa en eller flera certifikatutfärdare som ska ta emot certifikatbegäranden, verifiera informationen och identifiera den som begär certifikatet, utfärda och återkalla certifikat samt publicera återkallningsinformation.

Med Active Directory-certifikattjänster kan du även göra följande:

  • Installera webbregistrering, registreringstjänsten för nätverksenheter och onlinesvarartjänsten.

  • Hantera registrering och återkallning av certifikat för användare, datorer, tjänster och nätverksenheter, t.ex. routrar.

  • Använda grupprinciper för distribution och hantering av certifikat.


Innehåll