Usługi certyfikatów w usłudze Active Directory (AD CS, Active Directory Certificate Services) oferują łatwe do dostosowania usługi wystawiania certyfikatów i zarządzania nimi w systemach zabezpieczeń oprogramowania korzystających z technologii kluczy publicznych. Aby uzyskać podstawowe informacje na temat szyfrowania kluczem publicznym oraz korzyści wynikających z posiadania infrastruktury kluczy publicznych (PKI), zobacz temat Infrastruktury kluczy publicznych.

Usług certyfikatów w usłudze Active Directory można używać do utworzenia jednego lub większej liczby urzędów certyfikacji, które będą odbierały żądania certyfikatów, sprawdzały informacje zawarte w żądaniach i tożsamości jednostki żądającej certyfikatu, wystawiały certyfikaty, odwoływały certyfikaty oraz publikowały dane odwołania certyfikatów.

Usługi certyfikatów w usłudze Active Directory umożliwiają także:

  • Konfigurowanie rejestrowania w sieci Web, usługi rejestracji urządzeń sieciowych oraz usługi obiektu odpowiadającego w trybie online.

  • Zarządzanie rejestrowaniem i odwoływaniem certyfikatów dla użytkowników, komputerów, usług i urządzeń sieciowych, takich jak routery.

  • Dystrybuowanie certyfikatów i zarządzanie nimi przy użyciu zasad grupy.


Spis treści