W przeciwieństwie do listy odwołania certyfikatów (CRL), która jest dystrybuowana okresowo, zawiera informacje o wszystkich odwołanych lub zawieszonych certyfikatach i może osiągnąć dość duże rozmiary, obiekt odpowiadający w trybie online odpowiada na żądania klientów dotyczące informacji o stanie poszczególnych certyfikatów. Ilość danych pobieranych w ramach każdego żądania pozostaje stała bez względu na liczbę odwołanych certyfikatów, co ułatwia udostępnianie bieżących informacji o stanie dużej liczbie klientów, gdy czas pobierania listy CRL przez klientów jest zbyt długi. Skonfigurowanie macierzy składającej się z wielu połączonych obiektów odpowiadających w trybie online może zapewnić elastyczność i skalowalność sprawdzania odwołania w różnych środowiskach sieciowych.

Zadanie Informacje

Skonfigurowanie dodatkowych podrzędnych urzędów certyfikacji.

Instalowanie podrzędnego urzędu certyfikacji

Zainstalowanie i skonfigurowanie szablonów certyfikatów.

Zarządzanie szablonami certyfikatów (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=142230 - strona może zostać wyświetlona w języku angielskim)

Skonfigurowanie wystawiającego urzędu certyfikacji na potrzeby wystawiania certyfikatów podpisywania odpowiedzi protokołu OCSP (Online Certificate Status Protocol).

Konfigurowanie urzędu certyfikacji do obsługi usług obiektów odpowiadających protokołu OCSP

Zainstalowanie i skonfigurowanie obiektu odpowiadającego w trybie online.

Konfigurowanie obiektu odpowiadającego w trybie online

Utworzenie konfiguracji odwołania na potrzeby obiektu odpowiadającego w trybie online.

Tworzenie konfiguracji odwołania

Utworzenie macierzy obiektów odpowiadających w trybie online.

Zarządzanie macierzą obiektów odpowiadających w trybie online (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=142234 - strona może zostać wyświetlona w języku angielskim)


Spis treści