Menedżer serwera służy do instalowania i konfigurowania usług sieci Web dotyczących rejestrowania certyfikatów, które obejmują Usługę sieci Web uzyskiwania informacji na temat rejestracji certyfikatu oraz Usługę sieci Web uzyskiwania informacji na temat zasad rejestracji certyfikatu. Informacje na temat procedur instalowania i konfigurowania znajdują się w sekcji „Informacje dodatkowe”.

Wymagania instalacji

Przed rozpoczęciem instalowania usług sieci Web dotyczących rejestrowania certyfikatów należy upewnić się, że środowisko spełnia następujące wymagania:

 • Komputer-host z systemem Windows Server 2008 R2 będący elementem członkowskim domeny.

 • Las usługi Active Directory ze schematem systemu Windows Server 2008 R2. Zobacz artykuł Przygotowywanie schematu lasu w systemie Windows 2000 lub Windows Server 2003 dla kontrolera domeny z systemem Windows Server 2008 lub Windows Server 2008 R2 (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=93242 - strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).

 • Urząd certyfikacji przedsiębiorstwa z systemem Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 lub Windows Server 2003.

  • Jeśli na potrzeby uwierzytelniania z użyciem certyfikatów klienta skonfigurowano Usługę sieci Web uzyskiwania informacji na temat rejestracji certyfikatu, urząd certyfikacji musi działać pod kontrolą systemu Windows Server 2008 R2 lub Windows Server 2008.

  • W przypadku rejestrowania między lasami urząd certyfikacji musi zostać zainstalowany na komputerze z systemem Windows Server 2008 R2 Enterprise lub Windows Server 2008 R2 Datacenter. Zobacz temat Konfigurowanie usług sieci Web dotyczących rejestrowania certyfikatów na potrzeby rejestrowania między lasami.

 • Komputery klienckie z systemem Windows 7 lub Windows Server 2008 R2.

 • Certyfikat uwierzytelniania serwera zainstalowany na potrzeby protokołu HTTPS.

Podczas instalowania usług sieci Web dotyczących rejestrowania certyfikatów są instalowane następujące role oraz funkcje serwera (jeśli nie zainstalowano ich wcześniej):

 • Serwer sieci Web (IIS)

 • Microsoft .NET Framework w wersji 3.5

Opcje instalacji

Na potrzeby usług sieci Web dotyczących rejestrowania certyfikatów są dostępne następujące opcje instalacji:

 • Usługa sieci Web uzyskiwania informacji na temat rejestracji certyfikatu i Usługa sieci Web uzyskiwania informacji na temat zasad rejestracji certyfikatu powinny zostać zainstalowane na różnych komputerach.

 • Urząd certyfikacji może zostać zainstalowany na tym samym komputerze co Usługa sieci Web uzyskiwania informacji na temat rejestracji certyfikatu lub Usługa sieci Web uzyskiwania informacji na temat zasad rejestracji certyfikatu.

 • Usługa sieci Web uzyskiwania informacji na temat rejestracji certyfikatu lub Usługa sieci Web uzyskiwania informacji na temat zasad rejestracji certyfikatu mogą zostać zainstalowane na tym samym komputerze co inne usługi ról AD CS oparte na sieci Web:

  • Rejestrowanie w sieci Web dla urzędu certyfikacji

  • Usługa rejestracji urządzeń sieciowych

  • Obiekt odpowiadający w trybie online

 • Usługa sieci Web uzyskiwania informacji na temat zasad rejestracji certyfikatu może zostać zainstalowana na wielu komputerach w przedsiębiorstwie, jednak na każdym komputerze można zainstalować tylko jedno wystąpienie tej usługi.

 • Na jednym komputerze można zainstalować wiele wystąpień Usługi sieci Web uzyskiwania informacji na temat rejestracji certyfikatu w celu zapewnienia obsługi wielu urzędów certyfikacji.

 • Usługi sieci Web dotyczące rejestrowania certyfikatów nie są obsługiwane w opcji instalacji Server Core systemu Windows Server 2008 R2.

Opcje uwierzytelniania


Spis treści