W wielu organizacjach konfiguruje się kilka urzędów certyfikacji, między innymi główny i podrzędny urząd certyfikacji. W poniższych tematach opisano sposoby konfigurowania różnego typu urzędów certyfikacji oraz inne procedury związane z instalacją.


Spis treści