In veel organisaties worden meerdere certificeringsinstanties (CA's) ingesteld, inclusief een basis-CA en een onderliggende CA. In de volgende onderwerpen wordt beschreven hoe u verschillende typen CA's instelt en komen andere procedures met betrekking tot de installatie aan de orde.


Inhoudsopgave