De geavanceerde configuratieopties voor de webservices voor certificaatinschrijving zijn onder andere de volgende opties:

  • Meerdere instanties van de webservice Certificaatinschrijving op één computer implementeren.

  • Instellingen voor de webservices voor certificaatinschrijving weergeven en configureren.

  • Logboekregistratie en tracering voor probleemoplossing inschakelen.

Zie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=143458 voor meer informatie over deze en andere configuratie- en implementatieopties (pagina is mogelijk Engelstalig).

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave