Mezi rozšířené možnosti konfigurace pro webové služby Zápis certifikátů patří:

  • Nasazení více instancí webové služby Zápis certifikátů do jednoho počítače

  • Zobrazení a konfigurace nastavení pro webové služby Zápis certifikátů

  • Povolení protokolování a trasování pro účely řešení potíží

Další informace o těchto a dalších možnostech konfigurace a nasazování naleznete v článku https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=143458 (stránka může být v angličtině).

Další informace


Obsah