Nastavení Služby online respondéru zahrnuje několik vzájemně souvisejících kroků. Některé z těchto kroků je nutné provést u certifikační autority, která bude používána k vystavení podpisových certifikátů OCSP (Online Certificate Status Protocol) nezbytných pro fungování online respondéru. Tyto kroky zahrnují konfiguraci příslušné šablony certifikátu, povolení šablony certifikátu a konfiguraci a dokončení automatického zápisu certifikátu. Po jejich provedení bude mít hostitelský počítač online respondéru certifikáty potřebné pro fungování online respondéru.

Při instalaci a konfiguraci online respondéru je pomocí Správce serveru nainstalována Služba online respondéru, modul snap-in Šablony certifikátů umožňující konfiguraci a publikování šablon certifikátů Podepisování odpovědí protokolu OCSP, modul snap-in Certifikační autorita umožňující zahrnutí rozšíření OCSP do certifikátů, které bude vydávat, a vydávání certifikátů Podepisování odpovědí protokolu OCSP, a modul snap-in Online respondér umožňující vytvoření konfigurace odvolání.

V následujících tématech jsou popsány kroky potřebné k dokončení těchto instalačních a konfiguračních kroků a způsob ověření, zda byla instalace úspěšná.


Obsah