Certifikáty představují důležitá pověření. Správci mohou ponechat na uživatelích, aby rozhodli, kterým certifikátům budou důvěřovat a kterým ne. Rozhodnutí o důvěryhodnosti určitého certifikátu by mělo být většinou učiněno správcem nebo uživatelem, který tento certifikát zná a je si vědom důsledků rozhodnutí o jeho důvěryhodnosti pro organizaci.

K distribuci následujících typů certifikátů klientům můžete použít zásady skupiny.

Typ certifikátu Popis

Důvěryhodné kořenové certifikační autority

Implicitně důvěryhodné certifikační autority. Zahrnuje všechny certifikáty v úložišti kořenových certifikačních autorit jiných výrobců a dále kořenové certifikáty vaší organizace a společnosti Microsoft.

Důvěryhodnost v rámci rozlehlé sítě

Seznam důvěryhodných certifikátů poskytuje prostředek ověření důvěryhodnosti vlastních kořenových certifikátů jiných organizací a omezení účelů, ke kterým jsou tyto certifikáty považovány za důvěryhodné.

Zprostředkující certifikační autority

Certifikáty vydané podřízeným certifikačním autoritám.

Důvěryhodní vydavatelé

Certifikáty od certifikačních autorit, které jsou důvěryhodné.

Nedůvěryhodné certifikáty

Certifikáty, u kterých jste se explicitně rozhodli, že nejsou důvěryhodné, protože již nejsou platné pro jejich zamýšlené použití nebo protože pocházejí ze zdroje, kterému by klienti domény neměli důvěřovat.

Důvěryhodní uživatelé

Certifikáty vystavené uživatelům nebo koncovým entitám, které jsou považovány za explicitně důvěryhodné. Většinou jsou to certifikáty podepsané samy sebou nebo certifikáty, kterým aplikace, například Microsoft Outlook, explicitně důvěřuje.

Minimálním požadavkem k provedení tohoto postupu je, aby byl uživatel členem skupiny Domain Admins nebo měl srovnatelné oprávnění. Další informace naleznete v tématu Implementace správy založené na rolích.

Přidání certifikátů do úložiště kořenových certifikačních autorit pro doménu
  1. Klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu a potom klikněte na položku Správa zásad skupiny.

  2. Ve stromu konzoly dvakrát klikněte na seznam Objekty zásad skupiny v doménové struktuře a doméně obsahující objekt zásad domény výchozích zásad domény, který chcete upravit.

  3. Pravým tlačítkem myši klikněte na objekt zásad domény výchozích zásad domény a klikněte na příkaz Upravit.

  4. V konzole GPMC (Group Policy Management Console) přejděte na položku Konfigurace počítače, Nastavení systému Windows, Nastavení zabezpečení a klikněte na možnost Zásady veřejných klíčů.

  5. Klikněte pravým tlačítkem myši na úložiště Důvěryhodné kořenové certifikační autority.

  6. Kliknutím na příkaz Importovat importujte certifikáty a postupujte podle kroků uvedených v Průvodci importem certifikátu.


Obsah