Certifikační autoritu (CA) lze zálohovat, aniž by bylo nutné zálohovat celý server, na němž je CA nainstalována. Ve většině situací však modul snap-in Zálohování použijete k současnému zálohování nebo obnovení certifikační autority i serveru.

Tento postup mohou provádět pouze správci certifikační autority a členové skupiny Backup Operators nebo uživatelé s ekvivalentními oprávněními. Další informace naleznete v tématu Implementace správy založené na rolích.

Zálohování certifikační autority pomocí modulu snap-in Certifikační autorita
  1. Spusťte modul snap-in Certifikační autorita.

  2. Ve stromu konzoly klikněte na název certifikační autority.

  3. V nabídce Akce přejděte na příkaz Všechny úkoly a klikněte na příkaz Zálohovat certifikační autoritu.

  4. Postupujte podle pokynů v Průvodci zálohováním certifikační autority.

K zálohování certifikační autority lze použít také nástroj příkazového řádku Certutil.

Tento postup mohou provádět pouze správci certifikační autority a členové skupiny Backup Operators nebo uživatelé s ekvivalentními oprávněními. Další informace naleznete v tématu Implementace správy založené na rolích.

Zálohování certifikační autority pomocí nástroje Certutil
  • Na příkazovém řádku zadejte:

    certutil -backup <BackupDirectory>

    BackupDirectory je cesta k adresáři pro uložení dat zálohy.

Další požadavky

  • Chcete-li otevřít příkazový řádek, klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programy, přejděte na položku Příslušenství a klikněte na položku Příkazový řádek.

Další informace


Obsah