Služby rolí AD CS (Active Directory Certificate Services) lze nastavit na serverech s různými operačními systémy, včetně systému Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003 a Windows 2000 Server. Ne všechny operační systémy však podporují všechny funkce nebo požadavky na návrh a vytvoření optimálního návrhu bude vyžadovat pečlivé plánování a testování před tím, než budete moci službu AD CS nasadit do výrobního prostředí. Ačkoli je možné službu AD CS nasadit s jedním serverem pro jednu certifikační autoritu, je možné službu nasadit na více serverech nakonfigurovaných jako kořenové certifikační autority, certifikační autority pro zásady a certifikační autority pro vydávání certifikátů a na ostatních serverech nakonfigurovaných jako online respondéry.

V následující tabulce jsou uvedeny součásti služby AD CS, které lze nakonfigurovat v různých verzích systému Windows Server 2008 R2.

Součásti Web Edition Standard Edition Enterprise Edition Datacenter Edition

Certifikační autorita

Ne

Ano

Ano

Ano

Služba zápisu síťových zařízení

Ne

Ne

Ano

Ano

Služba online respondéru

Ne

Ne

Ano

Ano

Webová žádost o certifikát u certifikační autority

Ne

Ano

Ano

Ano

Webová služba Zápis certifikátů

Ne

Ano

Ano

Ano

Webová služba Zásady zápisu certifikátů

Ne

Ano

Ano

Ano


Následující funkce jsou k dispozici na serverech se systémem Windows Server 2008 R2, které byly nakonfigurovány jako certifikační autority.

Funkce služby AD CS Web Edition Standard Edition Enterprise Edition Datacenter Edition

Upravitelné šablony certifikátů verze 2 a 3

Ne

Ano

Ano

Ano

Archivace klíče

Ne

Ne

Ano

Ano

Oddělení rolí

Ne

Ne

Ano

Ano

Omezení správce certifikátů

Ne

Ne

Ano

Ano

Delegovaná omezení agenta pro zápis

Ne

Ne

Ano

Ano

Zápis certifikátů přes hranice doménové struktury

Ne

Ne

Ano

Ano

Přizpůsobení služby AD CS

Součástí služby AD CS je programovatelné rozhraní, pomocí něhož mohou vývojoví pracovníci vytvářet podporu pro další přenosy, zásady, vlastnosti a formáty certifikátů. Další informace o přizpůsobení služby AD CS naleznete v článku Architektura certifikačních služeb (stránka může být v angličtině) (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=91405).

Správa služby AD CS

Následující moduly snap-in konzoly MMC (Microsoft Management Console) je možné použít ke správě služby AD CS.

  • Certifikační autorita. Primární nástroj pro správu certifikační autority, odvolání certifikátů a zápis certifikátů.

  • Šablony certifikátů. Používají se k duplikování a konfiguraci šablony pro publikování do služby AD DS (Active Directory Domain Services) pro podnikové certifikační autority.

  • Online respondér. Používá se ke konfiguraci a správě respondérů protokolu OCSP (Online Certificate Status Protocol).

  • Infrastruktura veřejných klíčů rozlehlé sítě. Používá se ke sledování více certifikačních autorit, seznamů odvolání certifikátů (CRL) a míst pro přístup k informacím o autoritě a ke správě objektů služby AD CS, které jsou publikovány do služby AD DS.

  • Certifikáty. Používají se ke zobrazení a správě úložišť certifikátů pro počítač, uživatele nebo službu.


Obsah