K provedení tohoto postupu musíte mít oprávnění správce certifikační autority. Další informace naleznete v tématu Implementace správy založené na rolích.

Výběr jiného modulu zásad
 1. Spusťte modul snap-in Certifikační autorita.

 2. Ve stromu konzoly klikněte na název certifikační autority.

 3. V nabídce Akce klikněte na příkaz Vlastnosti.

 4. Na kartě Modul zásad klikněte na tlačítko Vybrat.

 5. Klikněte na nový modul zásad a klikněte na tlačítko OK.

 6. Má-li modul zásad vlastní konfigurační rozhraní, můžete jej nakonfigurovat kliknutím na příkaz Vlastnosti.

 7. Zastavte a restartujte certifikační autoritu.

Další požadavky

 • Pokud chcete zaregistrovat nový modul zásad, aby byl k dispozici v seznamu modulů zásad, naleznete informace v článku Architektura certifikačních služeb (stránka může být v angličtině) (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=91407).

 • Aktivní může být vždy pouze jeden modul zásad.

 • Chcete-li zastavit a znovu spustit certifikační autoritu, zadejte na příkazovém řádku následující příkazy:

  net stop certsvc
  net start certsvc

Další informace


Obsah