Moduly ukončení nabízejí možnost provést některé úkoly po vystavení certifikátu. Výchozí modul ukončení je možné nahradit jiným modulem ukončení. Pokud chcete zaregistrovat nový modul ukončení, aby byl k dispozici v seznamu modulů ukončení, naleznete informace v článku Moduly ukončení (stránka může být v angličtině) (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=91407).

Poznámka

Lze povolit více modulů ukončení současně.

K provedení tohoto postupu musíte mít oprávnění správce certifikační autority. Další informace naleznete v tématu Implementace správy založené na rolích.

Výběr jiného modulu ukončení
  1. Spusťte modul snap-in Certifikační autorita.

  2. Ve stromu konzoly klikněte na název certifikační autority.

  3. V nabídce Akce klikněte na příkaz Vlastnosti.

  4. Na kartě Modul ukončení klikněte na tlačítko Přidat.

  5. Klikněte na nový modul ukončení a klikněte na tlačítko OK.

  6. Má-li modul ukončení vlastní konfigurační rozhraní, můžete jej nakonfigurovat kliknutím na příkaz Vlastnosti.

  7. Zastavte a restartujte službu AD CS (Active Directory Certificate Services).


Obsah