Modul snap-in Certifikační autorita lze použít ke správě certifikační autority (CA) v tomto či jiném počítači. Tento modul snap-in je nainstalován automaticky v počítačích s nainstalovanou certifikační autoritou. Jinak je nutné nainstalovat nejdříve nástroje pro vzdálenou správu serveru služby AD CS (Active Directory Certificate Services).

K provedení tohoto postupu musíte mít oprávnění správce certifikační autority. Další informace naleznete v tématu Implementace správy založené na rolích.

Správa certifikační autority v tomto počítači
 1. Při prvním použití modulu snap-in Certifikační autorita v počítači klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte mmc a stiskněte klávesu ENTER.

 2. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Přidat nebo odebrat modul snap-in.

 3. Přidejte do seznamu vpravo modul Certifikační autorita.

 4. Vyberte hostitelský počítač certifikační autority, který chcete spravovat, a klikněte na tlačítko OK.

K přepnutí ze správy jedné certifikační autority do správy jiné autority lze použít také existující instanci modulu snap-in Certifikační autorita.

K provedení tohoto postupu musíte mít oprávnění správce vzdálené certifikační autority. Další informace naleznete v tématu Implementace správy založené na rolích.

Správa certifikační autority v jiném počítači
 1. Spusťte modul snap-in Certifikační autorita.

 2. V nabídce Akce klikněte na příkaz Změnit cílovou certifikační autoritu.

 3. Klikněte na položku Jiný počítač a zadejte název počítače.

Modul snap-in Certifikační autorita lze upravit také pomocí filtrů zobrazení. Pomocí filtrů můžete omezit zobrazení položek v podokně podrobností modulu snap-in Certifikační úřad na položky splňující zadaná kritéria. Například ve složce Vystavené certifikáty můžete vytvořit filtr pro zobrazení pouze certifikátů s datem začátku platnosti po určitém datu.

Pro provedení tohoto postupu není nutné být správcem certifikační autority, ale musíte mít oprávnění k provádění úloh správy pro danou certifikační autoritu. Další informace naleznete v tématu Implementace správy založené na rolích.

Nastavení filtrů zobrazení pro modul snap-in Certifikační autorita
 1. Spusťte modul snap-in Certifikační autorita.

 2. Klikněte na libovolnou ze zobrazených složek s výjimkou složky Šablony certifikátů.

 3. V nabídce Zobrazit klikněte na příkaz Filtr.

 4. Pro každé z kritérií výběru proveďte následující kroky:

  • Klikněte na tlačítko Přidat.

  • V poli Pole klikněte na pole, které chcete filtrovat.

  • V poli Operace klikněte na operaci vymezující hodnotu filtru pro toto pole.

  • V poli Hodnota zadejte vymezující hodnotu.

 5. Chcete-li odebrat filtr, vyberte ho v dialogovém okně Filtr a klikněte na tlačítko Odebrat.

 6. Chcete-li odebrat všechny existující filtry, klikněte v dialogovém okně Filtr na tlačítko Obnovit.

Nástroje pro vzdálenou správu serveru lze do počítače se systémem Windows Server 2008 R2 nebo Windows Server 2008 nainstalovat pomocí Průvodce přidáním funkcí.

K dokončení tohoto postupu musíte být správcem serveru. Další informace naleznete v tématu Implementace správy založené na rolích.

Instalace nástrojů služby AD CS pro vzdálenou správu serveru
 1. Spusťte nástroj Správce serveru.

 2. Kliknutím na možnost Přidat funkce v části Souhrn funkcí spusťte Průvodce přidáním funkcí.

 3. Na stránce Vybrat funkce klikněte na znaménko plus vlevo od zaškrtávacího políčka Nástroje pro vzdálenou správu serveru a potom na znaménko plus vlevo od zaškrtávacího políčka Nástroje pro správu rolí.

 4. Zaškrtněte políčko Služba AD CS (Active Directory Certificate Services), klikněte na tlačítko Další a potom klikněte na tlačítko Nainstalovat.

 5. Dokončete instalaci kliknutím na tlačítko Zavřít.

Jestliže je v počítači, ze kterého chcete provádět vzdálenou správu, spuštěn operační systém Windows Vista, lze sadu nástrojů pro vzdálenou správu serveru získat prostřednictvím služby Stažení softwaru (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=89361).


Obsah