Službu rolí AD CS (Active Directory Certificate Services) je možné nastavit samostatně, s několika službami rolí na jednom serveru nebo s jednotlivými službami rolí na samostatných serverech. Další informace naleznete v tématu Přehled služby AD CS (Active Directory Certificate Services).

V následujících tématech jsou popsány možnosti instalace pro různé služby rolí AD CS:


Obsah