Čipové karty a další fyzické ověřovací tokeny zlepšují základní ověřování heslem tím, že vyžadují, aby uživatelé doplnili známý údaj (heslo nebo osobní identifikační číslo (PIN)) předmětem, který vlastní (čipovou kartou nebo tokenem). Překážkou v nasazení čipových karet byla nákladnost a potíže se správou certifikátů čipových karet. Vydávání a správa certifikátů s certifikační autoritou systému Windows však může být efektivním a nenákladným řešením nasazení čipových karet.

Úloha Referenční informace

Nastavení dalších podřízených certifikačních autorit (Volitelné)

Instalace podřízené certifikační autority

Instalace a konfigurace šablon certifikátů

Správa šablon certifikátů (stránka může být v angličtině) (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=142230)

Konfigurace a implementace terminálu pro zápis čipové karty

Instalace a použití terminálu pro zápis čipových karet

Konfigurace klientů čipových karet

Konfigurace klientů čipových karet (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=94261) (stránka může být v angličtině)

Vydání čipových karet uživatelům

Vydání čipových karet (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=94262) (stránka může být v angličtině)


Obsah