Karty inteligentne i inne fizyczne tokeny uwierzytelniania zwiększają skuteczność podstawowego uwierzytelniania opartego na hasłach, ponieważ wymagają od użytkowników, aby uzupełnili element znany - hasło lub osobisty numer identyfikacyjny (PIN) - elementem posiadanym - kartą inteligentną lub tokenem. Przeszkodami we wdrażaniu kart inteligentnych są koszty i trudności w zarządzaniu certyfikatami kart inteligentnych. Jednak skutecznym i niedrogim rozwiązaniem w zakresie wdrażania kart inteligentnych może być wystawianie certyfikatów i zarządzanie nimi za pomocą urzędu certyfikacji opartego na systemie Windows.

Zadanie Informacje

Skonfigurowanie dodatkowych podrzędnych urzędów certyfikacji (opcjonalnie).

Instalowanie podrzędnego urzędu certyfikacji

Zainstalowanie i skonfigurowanie szablonów certyfikatów.

Zarządzanie szablonami certyfikatów (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=142230 - strona może zostać wyświetlona w języku angielskim)

Skonfigurowanie i zaimplementowanie stacji rejestrowania kart inteligentnych.

Konfigurowanie i używanie stacji rejestrowania kart inteligentnych

Skonfigurowanie klientów kart inteligentnych.

Konfigurowanie klientów kart inteligentnych (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=94261) (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim)

Wystawienie kart inteligentnych użytkownikom.

Wystawianie kart inteligentnych (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=94262) (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim)


Spis treści