Zaawansowane opcje konfiguracji dla usług sieci Web dotyczących rejestrowania certyfikatów obejmują:

  • wdrażanie na jednym komputerze wielu wystąpień Usługi sieci Web uzyskiwania informacji na temat rejestracji certyfikatu,

  • wyświetlanie i konfigurowanie ustawień usług sieci Web dotyczących rejestrowania certyfikatów,

  • włączanie rejestrowania i śledzenia na potrzeby rozwiązywania problemów.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tych i innych opcji zaawansowanego konfigurowania i wdrażania, zobacz stronę https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=143458 - strona może zostać wyświetlona w języku angielskim.

Dodatkowe informacje


Spis treści