Administrator urzędu certyfikacji może zarządzać rejestrowaniem certyfikatów przez:

  • Konfigurowanie opcji rejestrowania i autorejestrowania certyfikatów w szablonach certyfikatów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Wydawanie certyfikatów na podstawie szablonów certyfikatów (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=142333 - strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).

  • Włączanie opcji autorejestrowania certyfikatów w zasadach grupy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Konfigurowanie autorejestrowania certyfikatów.

  • Konfigurowanie domyślnych opcji obsługiwania żądań dla urzędu certyfikacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Określanie domyślnej akcji po otrzymaniu żądania certyfikatu.

    Uwaga

    Użytkownik może określić, czy autonomiczny urząd certyfikacji będzie wstrzymywał przychodzące żądania certyfikatów jako oczekujące, czy będzie automatycznie wystawiał certyfikat. W większości przypadków ze względów bezpieczeństwa wszystkie przychodzące żądania certyfikatów kierowane do autonomicznego urzędu certyfikacji powinny być oznaczane jako oczekujące.

  • Wybieranie, czy certyfikaty mają być publikowane w systemie plików. Rzeczywista publikacja następuje wyłącznie wtedy, gdy żądanie certyfikatu określa lokalizację systemu plików, w której ma zostać opublikowany certyfikat. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Publikowanie certyfikatów w systemie plików.

  • Ocenianie oczekujących żądań certyfikatów i wykonywanie na nich działań. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Przeglądanie oczekujących żądań certyfikatów.


Spis treści