Zarządzanie urzędem certyfikacji obejmuje dwie obszerne kategorie zadań: rzadko wykonywane zadania, do których należą zadania konfiguracji kluczy i implementowanie struktury zarządzania, oraz powtarzające się zadania, do których należą typowe, codzienne operacje urzędu certyfikacji, takie jak wystawianie i odwoływanie certyfikatów oraz publikowanie danych odwołania.


Spis treści