Sertifika yetkilisi (CA) yönetimiyle ilgili kapsamlı iki görev kategorisi vardır: anahtar yapılandırma görevlerini ve yönetim çerçevesi oluşturmayı kapsayan sık gerçekleştirilmeyen görevler ve sertifika verme ve iptal etme ve iptal verileri yayımlama gibi CA'larla ilgili her günkü genel işlemleri kapsayan yinelemeli görevler.


İçindekiler