Verilen sertifikaları dosya sistemine yayımlamak için aşağıdaki yordam kullanılabilir.

Bir sertifika istemek ve sertifikanın dosya sistemine yayımlanmasını sağlamak için, sertifika isteyenlerin isteklerine certfile:true özniteliğini eklemesi gerekir. Sertifika verildikten sonra, FileName.cer konumuna kopyalanır, burada FileName, sertifika isteğinin istek kimliğidir.

Sertifika, sertifika yetkilisindeki (CA) CertEnroll klasörüne kopyalanır.

Not

Bu yöntemi, dosyaların üzerine yazmak için kullanamazsınız.

Bu yordamı tamamlamak için CA yöneticisi olmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Rol Tabanlı Yönetim Uygulama.

Dosya sistemine sertifika yayımlamak için
  1. Sertifika Yetkilisi ek bileşenini açın.

  2. Konsol ağacında, CA'nın adını tıklatın.

  3. Eylem menüsünde Özellikler'i tıklatın.

  4. Çıkış Modülü sekmesinde, Özellikler'i tıklatın.

  5. Yayın Ayarları sekmesinde, Sertifikalar dosya sistemine yayınlanabilsin onay kutusunu işaretleyin ve ardından Tamam'ı tıklatın.

  6. CA'yı durdurun ve yeniden başlatın.


İçindekiler