Ağ Aygıtı Kayıt Hizmeti'nin ayarlanmasında aşağıdaki görevler söz konusudur:

 • Kayıt yetkilisi olacak hesabı Internet Information Services (IIS) kullanıcı grubuna ekleyin.

 • Ağ Aygıtı Kayıt Hizmeti'ni kurun ve yapılandırın.

Administrators grubu üyeliği, bu yordamı tamamlamak için gereken en düşük düzeyde grup üyeliğidir. Daha fazla bilgi için bkz. Rol Tabanlı Yönetim Uygulama.

Belirtilen kayıt yetkilisini IIS_IUSRS grubuna eklemek için
 1. Yerel Kullanıcılar ve Gruplar ek bileşenini açın ve Gruplar klasörünü çift tıklatın.

 2. IIS_IUSRS yerleşik grubunu tıklatın.

 3. Eylem menüsünde Gruba Ekle'yi tıklatın.

 4. Ekle'yi tıklatın, kayıt yetkilisi olacak hesabın etki alanı adını yazın ve Tamam'ı tıklatın.

Enterprise Admins veya Domain Admins veya eşdeğer bir gruptaki üyelik, bu yordamı tamamlamak için gereken en düşük üyeliktir. Daha fazla bilgi için bkz. Rol Tabanlı Yönetim Uygulama.

Ağ Aygıtı Kayıt Hizmeti'ni kurmak ve yapılandırmak için
 1. Ağ Aygıtı Kayıt Hizmeti'ni yüklemek istediğiniz sunucuda, Sunucu Yöneticisi'ni açın ve Rol Ekleme Sihirbazı'nı başlatmak için Rol Ekle'yi tıklatın.

 2. Sunucu Rollerini Seç sayfasında, Active Directory Sertifika Hizmetleri onay kutusunu seçin ve ardından iki kez İleri'yi tıklatın.

 3. Rol Hizmetlerini Seçme sayfasını açın, Sertifika Yetkilisi onay kutusunu temizleyin ve Ağ Aygıtı Kayıt Hizmeti onay kutusunu seçin.

  IIS ve Windows Etkinleştirme Hizmeti'ni yüklemek isteyip istemediğiniz sorulur.

 4. Gereken Rol Hizmetlerini Ekle'yi tıklatın ve sonra üç kez İleri'yi tıklatın.

 5. Kullanıcı Hesabı Belirt sayfasında, Kullanıcı Seç'i tıklatın ve Ağ Aygıtı Kayıt Hizmeti tarafından sertifika isteklerini yetkilendirmek için kullanılacak olan hesabın kullanıcı adını ve parolasını yazın. Tamam'ı tıklatın ve sonra İleri'yi tıklatın.

 6. CA Belirtme sayfasında, bu bilgisayar CA barındırmıyorsa, CA adı veya Bilgisayar adı onay kutularından birini seçin, Gözat'ı tıklatarak, Ağ Aygıtı Kayıt Hizmeti sertifikalarını verecek olan CA'yı bulun ve İleri'yi tıklatın.

 7. Kayıt Yetkilisi Bilgilerini Belirtme sayfasında, RA adı kutusuna kayıt yetkilisinin adını yazın. Ülke/bölge altında, bulunduğunuz ülke veya bölgeyi seçin ve İleri'yi tıklatın.

 8. Şifrelemeyi Yapılandırma sayfasında, imza ve şifreleme anahtarları için varsayılan değerleri kabul edin veya kendi değerlerinizi yapılandırın ve İleri'yi tıklatın.

 9. Yapılandırma seçeneklerinin özetini gözden geçirin ve Yükle'yi tıklatın.

Basit Sertifika Kayıt Protokolü (SCEP) hakkında bilgi için bkz. Internet Engineering Task Force Web sitesi (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=71055) (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir).

Ağ Aygıtı Kayıt Hizmeti hakkında daha fazla bilgi için, bkz. AD CS: Ağ Aygıtı Kayıt Hizmeti (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=85475 (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir)) ve Microsoft SCEP Uygulama Teknik İncelemesi (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=93875 (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir)).


İçindekiler