Konfigurering av registreringstjänsten för nätverksenheter omfattar följande aktiviteter:

 • Lägga till det konto som ska vara registreringsutfärdare i IIS-användargruppen (Internet Information Services).

 • Installera och konfigurera registreringstjänsten för nätverksenheter.

Om proceduren ska kunna slutföras krävs minst medlemskap i gruppen Administratörer. Mer information finns i Implementera rollbaserad administration.

Så här lägger du till en registreringsutfärdare till gruppen IIS_IUSRS:
 1. Öppna snapin-modulen Lokala användare och grupper och dubbelklicka sedan på mappen Grupper.

 2. Klicka på den inbyggda gruppen IIS_IUSRS.

 3. Klicka på Lägg till medlemmarÅtgärd-menyn.

 4. Klicka på Lägg till, skriv domännamnet för kontot som ska vara registreringsutfärdare och klicka sedan på OK.

Minimikravet för att kunna slutföra proceduren är att du är medlem i någon av grupperna Företagsadministratörer, Domänadministratörer eller motsvarande. Mer information finns i Implementera rollbaserad administration.

Så här installerar och konfigurerar du registreringstjänsten för nätverksenheter:
 1. Öppna Serverhanteraren på den server där registreringstjänsten för nätverksenheter ska installeras och klicka på Lägg till roller så öppnas guiden Lägg till roller.

 2. Markera kryssrutan Active Directory-certifikattjänster på sidan Välj serverroller och klicka sedan på Nästa två gånger.

 3. Avmarkera kryssrutan Certifikatutfärdare på sidan Välj serverroller och markera sedan kryssrutan Registreringstjänsten för nätverksenheter.

  Du ombeds installera IIS och Windows-aktiveringstjänsten.

 4. Klicka på Lägg till nödvändiga rolltjänster och klicka sedan på Nästa tre gånger.

 5. Klicka på Välj användare på sidan Ange användarkonto och ange användarnamnet och lösenordet för det konto som ska användas för att utfärda certifikat i registreringstjänsten för nätverksenheter. Klicka på OK och sedan på Nästa.

 6. Om datorn inte har någon certifikatutfärdare går du till sidan Ange certifikatutfärdare och markerar kryssrutan Certifikatutfärdarnamn eller Datornamn, klickar på Bläddra och söker efter och väljer den certifikatutfärdare som ska användas i registreringstjänsten för nätverksenheter. Klicka sedan på Nästa.

 7. Ange namnet på registreringsutfärdaren i rutan Namn på registreringsutfärdare på sidan Ange information om registreringsutfärdare. Välj det land/område du tillhör under Land/region och klicka på Nästa.

 8. Godkänn standardvärdena för signatur och krypteringsnyckel på sidan Konfigurera kryptografi eller ange egna värden och klicka sedan på Nästa.

 9. Granska konfigureringsalternativen och klicka sedan på Installera.

Mer information om SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol) finns på webbplatsen Internet Engineering Task Force (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=71055) Sidan kan vara på engelska.

Mer information om registreringstjänsten för nätverksenheter finns på sidan om Active Directory-certifikattjänster: Registreringstjänsten för nätverksenheter (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=85475) och Microsoft SCEP Implementation Whitepaper (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=93875) Sidorna kan vara på engelska.


Innehåll