Du kan konfigurera principmodulen så att alla certifikatbegäranden godkänns automatiskt eller att de markeras som väntande tills en administratör kan granska och åtgärda dem. Valet beror på säkerhetsaspekterna för de certifikat som utfärdas, vilka som ska ta emot certifikaten och andra faktorer.

Du måste vara certifikatadministratör för att administrera eller genomföra åtgärden. Mer information finns i Implementera rollbaserad administration.

Så här konfigurerar du standardåtgärden vid certifikatbegäran:
  1. Öppna snapin-modulen Certifikatutfärdare.

  2. Klicka på certifikatutfärdaren i konsolträdet.

  3. Klicka på EgenskaperÅtgärd-menyn.

  4. Gå till fliken Principmodul och klicka på Egenskaper.

  5. Klicka på önskat alternativ:

    • Om du vill att certifikatadministratören ska granska alla certifikatbegäranden innan ett certifikat utfärdas klickar du på Ange certifikatets begärandestatus till väntande.

    • Om du vill att certifikatutfärdaren ska utfärda certifikat baserat på konfigurationen i certifikatmallen klickar du på Använd inställningarna i certifikatmallen om möjligt. Utfärda annars certifikatet automatiskt.

  6. Stoppa och starta om certifikatutfärdaren.

Varning

I de flesta fall rekommenderas, av säkerhetsskäl, att alla inkommande certifikatbegäranden till en fristående certifikatutfärdare markeras som väntande. Till skillnad från företagscertifikatutfärdare används inte Active Directory-certifikattjänster för fristående certifikatutfärdare, även om den finns tillgänglig, för att verifiera om en person eller dator är behörig att få ett automatiskt utfärdat certifikat. För fristående certifikatutfärdare är det certifikatadministratören som är ansvarig för att verifiera identiteten hos den som begär certifikatet.

Om du ändrar inställningen från Ange certifikatets begärandestatus till väntande till Använd inställningarna i certifikatmallen om möjligt. Utfärda annars certifikatet automatiskt, gäller inställningen endast för de certifikatbegäranden som har skickats till certifikatutfärdaren efter att standardåtgärden ändrades. Om det finns väntande begäranden kommer de att vara väntande tills certifikatadministratören utfärdar certifikaten eller avslår begärandena.


Innehåll