Du kan säkerhetskopiera en certifikatutfärdare (CA) utan att säkerhetskopiera hela servern som den är installerad på. Normalt bör du använda snapin-modulen Säkerhetskopiering för att säkerhetskopiera och återställa både certifikatutfärdaren och servern samtidigt.

Du måste vara CA-administratör eller tillhöra gruppen Ansvariga för säkerhetskopiering eller motsvarande om du ska kunna göra det. Mer information finns i Implementera rollbaserad administration.

Så här säkerhetskopierar du en certifikatutfärdare med snapin-modulen Certifikatutfärdare:
  1. Öppna snapin-modulen Certifikatutfärdare.

  2. Klicka på certifikatutfärdaren i konsolträdet.

  3. Peka på Alla aktiviteterÅtgärd-menyn och klicka på Säkerhetskopiera certifikatutfärdare.

  4. Följ instruktionerna i guiden Säkerhetskopiera certifikatutfärdare

Du kan även säkerhetskopiera en certifikatutfärdare med kommandoradsverktyget Certutil.

Du måste vara CA-administratör eller tillhöra gruppen Ansvariga för säkerhetskopiering eller motsvarande om du ska kunna göra det. Mer information finns i Implementera rollbaserad administration.

Så här säkerhetskopierar du en certifikatutfärdare med Certutil:
  • Skriv följande i Kommandotolken:

    certutil -backup <BackupDirectory>

    BackupDirectory är sökvägen till den plats där säkerhetskopian lagras.

Ytterligare hänsyn

  • Öppna Kommandotolken genom att klicka på Start, peka på Alla program, klicka på Tillbehör och sedan på Kommandotolken.

Ytterligare referenser


Innehåll