U kunt een back-up maken van een certificeringsinstantie (CA) zonder dat u een back-up hoeft te maken van de hele server waarop de CA is geïnstalleerd. Normaal gesproken dient u echter de module Back-up te gebruiken om tegelijk back-ups te maken van de CA en de server of om een back-up terug te zetten.

Als u deze procedure wilt uitvoeren, moet u CA-beheerder zijn of lid zijn van de groep Back-upoperators of een vergelijkbare groep. Zie Op rollen gebaseerd beheer implementeren voor meer informatie.

Een back-up maken van een CA met de module Certificeringsinstantie
  1. Open de module Certificeringsinstantie.

  2. Klik op de naam van de CA in de consolestructuur.

  3. Wijs in het menu Actie het vervolgmenu Alle taken aan en klik op Back-up van CA maken.

  4. Volg de aanwijzingen van de wizard Back-up van CA maken.

U kunt ook het opdrachtregelprogramma Certutil gebruiken om een back-up te maken van een CA.

Als u deze procedure wilt uitvoeren, moet u CA-beheerder zijn of lid zijn van de groep Back-upoperators of een vergelijkbare groep. Zie Op rollen gebaseerd beheer implementeren voor meer informatie.

Een back-up maken van een CA met Certutil
  • Typ het volgende na de opdrachtprompt:

    certutil -backup <BackupDirectory>

    BackupDirectory is het pad dat moet worden gebruikt om de back-upgegevens op te slaan.

Aanvullende overwegingen

  • U opent een opdrachtprompt als volgt: klik op Start, wijs Alle programma's aan, klik op Bureau-accessoires en klik op Opdrachtprompt.

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave