Een certificeringsinstantie (CA) is een belangrijke bron voor elke organisatie. Het is daarom van groot belang regelmatig een back-up te maken van een CA voor het geval er problemen optreden, zoals een storing van de vaste schijf of beschadiging van de database. Als u een complete back-up van een server maakt, hebt u meteen ook een back-up van de CA die op die server is geïnstalleerd. U kunt echter ook alleen een back-up maken van de CA en deze terugzetten. Bij hardware die enkele jaren oud is, kan het bovendien nuttig zijn een CA naar nieuwe hardware te verplaatsen om de prestaties te verbeteren en oudere hardware buiten dienst te stellen voordat er zich storingen voordoen.


Inhoudsopgave