Normaal gesproken dient u de module Back-up te gebruiken om een back-up te maken van de server plus de certificeringsinstantie (CA) of om een back-up terug te zetten. Het kan echter ook voorkomen dat u alleen een back-up van een CA wilt terugzetten zonder de hele server terug te zetten waarop de CA is geïnstalleerd.

Als u deze procedure wilt uitvoeren, moet u CA-beheerder zijn of lid zijn van de groep Back-upoperators of een vergelijkbare groep. Zie Op rollen gebaseerd beheer implementeren voor meer informatie.

Een back-up van een CA terugzetten met de module Certificeringsinstantie
  1. Open de module Certificeringsinstantie.

  2. Klik op de naam van de CA in de consolestructuur.

  3. Wijs in het menu Actie het vervolgmenu Alle taken aan en klik op CA terugzetten.

  4. Volg de aanwijzingen op het scherm van de wizard Terugzetten van certificeringsinstantie.

U kunt deze procedure ook uitvoeren met het opdrachtregelprogramma Certutil.

Als u deze procedure wilt uitvoeren, moet u CA-beheerder zijn of lid zijn van de groep Back-upoperators of een vergelijkbare groep. Zie Op rollen gebaseerd beheer implementeren voor meer informatie.

Een back-up van een CA terugzetten met Certutil
  • Typ het volgende na de opdrachtprompt:

    certutil -restore <BackupDirectory>

    BackupDirectory is het pad naar de locatie van de back-upgegevens.

Aanvullende overwegingen

  • U opent een opdrachtprompt als volgt: klik op Start, wijs Alle programma's aan, klik op Bureau-accessoires en klik op Opdrachtprompt.

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave