Een uitgiftemodule biedt de mogelijkheid om bepaalde taken uit te voeren nadat een certificaat is verleend. U kunt de standaarduitgiftemodule vervangen door een andere uitgiftemodule. Zie het onderwerp over uitgiftemodules (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=91407) voor informatie over het registreren van een nieuwe uitgiftemodule om deze beschikbaar te maken in de lijst met uitgiftemodules.

Opmerking

Er kunnen meerdere uitgiftemodules tegelijk ingeschakeld zijn.

U moet CA-beheerder zijn om deze procedure uit te voeren. Zie Op rollen gebaseerd beheer implementeren voor meer informatie.

Een andere uitgiftemodule selecteren
  1. Open de module Certificeringsinstantie.

  2. Klik op de naam van de CA in de consolestructuur.

  3. Klik op Eigenschappen in het menu Actie.

  4. Klik op het tabblad Uitgiftemodule op Toevoegen.

  5. Klik op de nieuwe uitgiftemodule en klik op OK.

  6. Als de uitgiftemodule een eigen configuratie-interface heeft, kunt u op Eigenschappen klikken om deze te configureren.

  7. Stop Active Directory Certificate Services (AD CS) en start dit onderdeel opnieuw.

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave