Moduł zakończenia umożliwia wykonywanie pewnych zadań po wystawieniu certyfikatu. Domyślny moduł zakończenia można zastąpić innym modułem zakończenia. Aby zarejestrować nowy moduł zakończenia i udostępnić go na liście modułów zakończenia, zobacz artykuł na temat modułów zakończenia (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=91407) (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).

Uwaga

W tym samym czasie może być włączonych wiele modułów zakończenia.

Aby wykonać tę procedurę, użytkownik musi być administratorem urzędu certyfikacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Implementowanie administrowania opartego na rolach.

Aby wybrać inny moduł zakończenia
  1. Otwórz przystawkę Urząd certyfikacji.

  2. W drzewie konsoli kliknij nazwę urzędu certyfikacji.

  3. W menu Akcja kliknij polecenie Właściwości.

  4. Na karcie Moduł zakończenia kliknij przycisk Dodaj.

  5. Kliknij nowy moduł zakończenia, a następnie kliknij przycisk OK.

  6. Jeśli moduł zakończenia ma własny interfejs konfiguracji, możesz go skonfigurować, klikając polecenie Właściwości.

  7. Zatrzymaj i ponownie uruchom Usługi certyfikatów w usłudze Active Directory (AD CS, Active Directory Certificate Services).


Spis treści