Niniejszy temat zawiera procedury krok po kroku niezbędne do zainstalowania Usługi sieci Web uzyskiwania informacji na temat rejestracji certyfikatu.

Ważne

Przed rozpoczęciem instalowania należy przejrzeć wymagania i opcje konfiguracji dla tej usługi roli zamieszczone w temacie Konfigurowanie usług sieci Web uzyskiwania informacji na temat rejestracji certyfikatu.

Do wykonania tej procedury jest wymagana przynależność co najmniej do grupy Administratorzy przedsiębiorstwa.

Aby zainstalować Usługę sieci Web uzyskiwania informacji na temat rejestracji certyfikatu
  1. Otwórz Menedżera serwera.

  2. W drzewie konsoli kliknij węzeł Role.

  3. Jeśli na stronie Podsumowanie ról są wyświetlane informacje Usługi certyfikatów w usłudze Active Directory, kliknij łącze Dodaj usługi ról i przejdź do następnego kroku. Jeśli te informacje nie są wyświetlane, przed kontynuowaniem pracy wykonaj następujące kroki:

    1. Na stronie Podsumowanie ról kliknij łącze Dodaj role.

    2. Na stronie Zanim rozpoczniesz kliknij przycisk Dalej.

    3. Na stronie Wybieranie ról serwera kliknij opcję Usługi certyfikatów w usłudze Active Directory, a następnie kliknij przycisk Dalej.

    4. Przejrzyj informacje na stronie Wprowadzenie do Usług certyfikatów w usłudze Active Directory, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  4. Na stronie Wybieranie usług ról zaznacz pole wyboru Usługa sieci Web uzyskiwania informacji na temat rejestracji certyfikatu.

    Uwaga

    Usługa roli urzędu certyfikacji jest wybierana automatycznie w przypadku dodania roli usług AD CS, ale nie może zostać zainstalowana jednocześnie z Usługą sieci Web uzyskiwania informacji na temat rejestracji certyfikatu. Jeśli planowane jest zainstalowanie zarówno urzędu certyfikacji, jak i Usługi sieci Web uzyskiwania informacji na temat rejestracji certyfikatu, najpierw należy zainstalować urząd certyfikacji. Zobacz temat Konfigurowanie Usług certyfikatów w usłudze Active Directory.

  5. W odpowiedzi na wyświetlony monit kliknij opcję Dodaj wymagane usługi ról, aby zainstalować wymagane funkcje i usługi ról, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  6. Aby określić urząd certyfikacji, kliknij opcję Nazwa urzędu certyfikacji lub Nazwa komputera, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj. Wybierz urząd certyfikacji lub wpisz nazwę komputera, a następnie kliknij przycisk OK.

  7. Zaznacz pole wyboru Skonfiguruj Usługę sieci Web uzyskiwania informacji na temat rejestracji certyfikatu do trybu tylko odnowienia, jeśli chcesz skonfigurować usługę sieci Web tak, aby akceptowane były tylko żądania odnowienia certyfikatów, a żądania rejestracji nowych certyfikatów były odrzucane. Zobacz temat Konfigurowanie Usługi sieci Web uzyskiwania informacji na temat rejestracji certyfikatu w trybie Tylko odnowienie.

  8. Wybierz typ uwierzytelniania, który będzie używany przez Usługę sieci Web uzyskiwania informacji na temat rejestracji certyfikatu do uwierzytelniania żądań klientów, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  9. Na stronie Określanie poświadczenia konta kliknij opcję Określ konto usługi lub opcję Użyj wbudowanej tożsamości puli aplikacji. Aby określić konto usługi, kliknij opcję Wybierz, wpisz nazwę konta i hasło użytkownika domeny, a następnie kliknij przycisk OK. Kliknij przycisk Dalej.

  10. Wybierz istniejący certyfikat serwera, kliknij opcję Importuj w celu zaimportowania pliku certyfikatu lub kliknij opcję Wybierz i przypisz certyfikat serwera później, a następnie kliknij przycisk Dalej. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz temat Konfigurowanie certyfikatów serwera na potrzeby usług sieci Web dotyczących rejestrowania certyfikatów.

  11. Na stronie Wprowadzenie do serwera sieci Web (IIS) kliknij przycisk Dalej.

  12. Na stronie Wybieranie usług ról przejrzyj wybrane usługi ról, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  13. Przejrzyj informacje na stronie Potwierdzanie opcji instalacji, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj.

  14. Zapoznaj się z komunikatami na stronie Wyniki instalacji. Zanim użytkownicy będą mogli wysyłać żądania, może być konieczne wykonanie dodatkowych zadań w celu skonfigurowania Usługi sieci Web uzyskiwania informacji na temat rejestracji certyfikatu.

Dodatkowe informacje


Spis treści