Oto kryteria wyboru certyfikatu konfiguracji odwołania:

  • Jeśli certyfikat urzędu certyfikacji został opublikowany w usługach domenowych w usłudze Active Directory (AD DS), a konfigurowany komputer ma dostęp do tych informacji w usługach AD DS, kliknij pozycję Wybierz certyfikat dla istniejącego urzędu certyfikacji przedsiębiorstwa.

  • Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do usług AD DS, ale znasz nazwę certyfikatu urzędu certyfikacji i wiesz, że ten certyfikat znajduje się w lokalnym głównym magazynie certyfikatów, kliknij pozycję Wybierz certyfikat z lokalnego magazynu certyfikatów.

    Uwaga

    Ta opcja nie jest dostępna, jeśli obiekt odpowiadający w trybie online nie znajduje się na tym samym komputerze co przystawka Obiekt odpowiadający w trybie online.

  • Jeśli nie można uzyskać dostępu do usług AD DS, a certyfikat urzędów certyfikacji (z rozszerzeniem cer) jest dostępny na nośniku wymiennym, kliknij opcję Importuj certyfikat z pliku.

Dodatkowe informacje


Spis treści