Certifikát konfigurace odvolání vyberte podle následujících kritérií:

  • Pokud byl certifikát certifikační autority publikován ve službě Active Directory Domain Services (AD DS) a počítač, který konfigurujete, má k těmto informacím ve službě AD DS přístup, klikněte na přepínač Vybrat certifikát pro existující podnikovou certifikační autoritu.

  • Pokud nelze získat přístup ke službě AD DS a znáte název certifikátu certifikační autority a víte, že v místním kořenovém úložišti certifikátů existuje, klikněte na přepínač Vybrat certifikát z místního úložiště certifikátů.

    Poznámka

    Tato možnost není k dispozici, není-li online respondér ve stejném počítači jako modul snap-in Online respondér.

  • Pokud nelze získat přístup ke službě AD DS a certifikát certifikační autority (s příponou CER) je k dispozici na vyměnitelném médiu, klikněte na přepínač Import certifikátu ze souboru.


Obsah