Ve většině organizací se používá kořenová certifikační autorita offline a jedna nebo několik podřízených certifikačních autorit jako infrastruktura veřejného klíče (PKI). Po instalaci těchto certifikačních autorit na serverech je před použitím infrastruktury veřejného klíče k vydávání, podpoře a správě certifikátů nutné provést další kroky. Mezi tyto kroky patří nastavení možností odvolání certifikátu, konfigurace certifikátů nebo šablon certifikátů a konfigurace možností zápisu a vydávání.

Úloha Referenční informace

Naplánování infrastruktury veřejného klíče

Infrastruktury veřejných klíčů

Nastavení samostatných nebo podnikových kořenových certifikačních autorit

Instalace kořenové certifikační autority

Nastavení dalších podřízených certifikačních autorit (Volitelné)

Instalace podřízené certifikační autority

Dokončení dalších úkolů spojených s konfigurací certifikační autority

Správa certifikační autority

Instalace a konfigurace šablon certifikátů

Správa šablon certifikátů (stránka může být v angličtině) (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=142230)

Konfigurace zápisu certifikátu

Správa zápisu certifikátů


Obsah