Toto téma obsahuje podrobné postupy instalace webové služby Zásady zápisu certifikátů.

Důležité informace

Před zahájením instalace si prohlédněte přehled požadavků a možností konfigurace pro tuto službu role v tématu Nastavení webových služeb Zápis certifikátů.

Realizace tohoto postupu vyžaduje členství alespoň ve skupině Enterprise Admins.

Instalace webové služby Zásady zápisu certifikátů
 1. Spusťte Správce serveru.

 2. Ve stromu konzoly klikněte na položku Role.

 3. Pokud je na stránce Souhrn rolí zobrazena položka Služba AD CS (Active Directory Certificate Services), klikněte na možnost Přidat služby rolí a pokračujte dalším krokem. Pokud není tato položka zobrazena, proveďte před pokračováním následující kroky:

  1. Na stránce Souhrn rolí klikněte na možnost Přidat role.

  2. Na stránce Než začnete klikněte na tlačítko Další.

  3. Na stránce Vybrat role serveru klikněte na možnost Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) a potom klikněte na tlačítko Další.

  4. Zkontrolujte informace na stránce Úvod do služby AD CS (Active Directory Certificate Services) a klikněte na tlačítko Další.

 4. Na stránce Vybrat služby rolí zaškrtněte políčko Webová služba Zásady zápisu certifikátů.

  Poznámka

  Služba role certifikační autority je automaticky vybrána, když je přidána role služby AD CS, není však vyžadována. Pokud nemáte v úmyslu instalovat certifikační autoritu ani webovou službu Zásady zápisu certifikátů, zrušte zaškrtnutí políčka Certifikační autorita. Další informace najdete v tématu Nastavení služby AD CS (Active Directory Certificate Services).

 5. Jakmile se zobrazí výzva k instalaci požadovaných služeb a funkcí role, klikněte na možnost Přidat požadované služby rolí a poté klikněte na tlačítko Další.

 6. Vyberte typ ověření, který bude webová služba Zásady zápisu certifikátů používat k ověřování požadavků klientů, a klikněte na tlačítko Další.

 7. Na stránce Zadat pověření účtu vyberte možnost Zadat účet služby nebo Použít předdefinovanou identitu fondu aplikací. Chcete-li zadat účet služby, klikněte na možnost Vybrat, zadejte účet a heslo uživatele domény a klikněte na tlačítko OK. Klikněte na tlačítko Další.

 8. Vyberte existující certifikát serveru, klikněte na možnost Import a proveďte import souboru certifikátu, nebo vyberte možnost Zvolit a přiřadit certifikát serveru později a poté klikněte na tlačítko Další. Podrobné informace najdete v tématu Konfigurace certifikátů serveru pro webové služby Zápis certifikátů.

 9. Na stránce Úvod do webového serveru (IIS) klikněte na tlačítko Další.

 10. Na stránce Vybrat služby rolí zkontrolujte vybrané služby rolí a klikněte na tlačítko Další.

 11. Přečtěte si informace na stránce Potvrdit vybrané možnosti instalace a klikněte na tlačítko Nainstalovat.

 12. Přečtěte si případné zprávy na stránce Výsledky instalace. Ke konfiguraci webové služby Zásady zápisu certifikátů před tím, než budou uživatelé moci podávat žádosti, mohou být vyžadovány další úlohy.

Další informace


Obsah