Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) poskytuje přizpůsobitelné služby pro vydávání a správu certifikátů v systémech softwarového zabezpečení, které používají technologie veřejných klíčů. Informace o kryptografii s veřejným klíčem a o výhodách infrastruktury veřejných klíčů (PKI) získáte kliknutím na odkaz Infrastruktury veřejných klíčů.

Službu AD CS můžete použít k vytvoření jedné nebo několika certifikačních autorit pro příjem žádostí o certifikáty, ověření informací v žádostech a identifikaci žadatele, vydávání certifikátů, odvolávání certifikátů a publikování dat o odvolaných certifikátech.

Službu AD CS můžete také využít následujícím způsobem:

  • Nainstalovat webový zápis, Službu zápisu síťového zařízení a Službu online respondéru

  • Spravovat zápis a odvolání certifikátů pro uživatele, počítače, služby a síťová zařízení, například směrovače

  • Použít zásady skupiny k distribuci a správě certifikátů


Obsah