Je možné zadat audit různých událostí týkajících se správy a činností certifikační autority:

 • Zálohování či obnovení databáze certifikační autority

 • Změna konfigurace certifikační autority

 • Změna nastavení zabezpečení certifikační autority

 • Požadavky na vystavení a správu certifikátů

 • Odvolání certifikátů a publikování seznamů odvolaných certifikátů (CRL)

 • Uložení či získání archivovaných klíčů

 • Spuštění a zastavení služby AD CS (Active Directory Certificate Services)

Tento postup může provést správce nebo auditor certifikační autority. Pokud bylo v certifikační autoritě nastaveno vynucení správy založené na rolích, musí tuto operaci provést auditor. Další informace naleznete v tématu Implementace správy založené na rolích.

Konfigurace auditování událostí certifikační autority
 1. Spusťte modul snap-in Certifikační autorita.

 2. Ve stromu konzoly klikněte na název certifikační autority.

 3. V nabídce Akce klikněte na příkaz Vlastnosti.

 4. Na kartě Auditování klikněte na události, které chcete auditovat, a potom klikněte na tlačítko OK.

 5. V nabídce Akce přejděte na příkaz Všechny úkoly a potom klikněte na příkaz Zastavit službu.

 6. V nabídce Akce přejděte na příkaz Všechny úkoly a potom klikněte na příkaz Spustit službu.

Další požadavky

 • Chcete-li auditovat události, musí být počítač nastaven také pro auditování přístupu k objektům. Možnosti zásad auditování lze zobrazit a spravovat v místních zásadách skupiny nebo v zásadách skupiny v doméně ve složce Konfigurace počítače\Nastavení systému Windows\Nastavení zabezpečení\Místní zásady.

Další informace


Obsah