Důvody k odvolání certifikátu mohou být různé, například:

 • Došlo k ohrožení zabezpečení klíče.

 • Došlo k ohrožení zabezpečení certifikační autority, která certifikát vystavila.

 • Certifikát již není pro požadovaný účel platný nebo byl nahrazen jiným certifikátem.

 • Klient již není oprávněn k použití certifikátu.

K provedení tohoto postupu musíte mít oprávnění správce certifikační autority nebo správce certifikátů. Další informace naleznete v tématu Implementace správy založené na rolích.

Odvolání certifikátu
 1. Spusťte modul snap-in Certifikační autorita.

 2. Ve stromu konzoly klikněte na položku Vystavené certifikáty.

 3. V podokně podrobností klikněte na certifikát, který chcete odvolat.

 4. V nabídce Akce přejděte na příkaz Všechny úkoly a klikněte na příkaz Odvolat certifikát.

 5. Vyberte důvod odvolání certifikátu, podle potřeby upravte čas odvolání a klikněte na tlačítko Ano.

K dispozici jsou následující kódy důvodu:

 • Neurčený

 • Ohrožení bezpečnosti klíče

 • Ohrožení bezpečnosti certifikační autority

 • Změna přidružení

 • Nahrazení

 • Ukončení provádění operací

 • Držení certifikátu

Zadáte-li jako důvod pro odvolání certifikátu Držení certifikátu, obvykle to znamená, že budete chtít odvolání certifikátu v budoucnu zrušit. Odvolání certifikátu lze zrušit pouze u certifikátu s důvodem odvolání Držení certifikátu.

K provedení tohoto postupu musíte mít oprávnění správce certifikační autority nebo správce certifikátů. Další informace naleznete v tématu Implementace správy založené na rolích.

Zrušení odvolání certifikátu
 1. Spusťte modul snap-in Certifikační autorita.

 2. Ve stromu konzoly klikněte na položku Odvolané certifikáty.

 3. V podokně podrobností klikněte na certifikát, jehož odvolání chcete zrušit.

 4. V nabídce Akce přejděte na příkaz Všechny úkoly a klikněte na příkaz Zrušit odvolání certifikátu.

 5. Vyberte důvod zrušení odvolání certifikátu, podle potřeby upravte čas odvolání a klikněte na tlačítko Ano.

Odvolání certifikátu má smysl pouze v kombinaci s publikováním a distribucí dat o odvolaných certifikátech.


Obsah