Certifikat kan återkallas av olika skäl, t.ex. följande:

 • Nyckeln har komprometterats.

 • Certifikatutfärdaren som har utfärdat certifikatet har komprometterats.

 • Certifikatet är inte längre giltigt för avsedd användning eller har ersatts av ett nytt certifikat.

 • Klienten är inte längre kvalificerad för certifikatet.

Du måste vara certifikatadministratör eller certifikathanterare för att kunna slutföra proceduren. Mer information finns i Implementera rollbaserad administration.

Så här återkallar du ett certifikat:
 1. Öppna snapin-modulen Certifikatutfärdare.

 2. Klicka på Utgivna certifikat i konsolträdet.

 3. Klicka på det certifikat som du vill återkalla i informationsfönstret.

 4. Peka på Alla aktiviteterÅtgärd-menyn och klicka sedan på Återkalla certifikat.

 5. Välj återkallningsorsak, justera vid behov tidpunkten för återkallning och klicka sedan på Ja.

Följande orsakskoder finns tillgängliga:

 • Ospecificerat

 • Nyckeln har komprometterats

 • Certifikatutfärdaren har komprometterats

 • Anknytningen har ändrats

 • Certifikatet har ersatts av ett nytt

 • Åtgärdsavbrott

 • Certifikatet är spärrat

Om du anger Certifikatet är spärrat som orsak för att återkalla certifikatet betyder det vanligen att återkallningen kommer att upphävas vid ett senare tillfälle. Återkallningen kan endast upphävas för certifikat som har återkallats med orsaken Certifikatet är spärrat.

Du måste vara certifikatadministratör eller certifikathanterare för att kunna slutföra proceduren. Mer information finns i Implementera rollbaserad administration.

Så här upphäver du återkallningen av ett certifikat:
 1. Öppna snapin-modulen Certifikatutfärdare.

 2. Klicka på Återkallade certifikat i konsolträdet.

 3. Klicka på det certifikat som du vill upphäva återkallningen av i informationsfönstret.

 4. Peka på Alla aktiviteterÅtgärd-menyn och klicka sedan på Upphäv återkallning av certifikat.

 5. Välj upphävningsorsak, justera vid behov tidpunkten och klicka sedan på Ja.

Upphävningen av certifikatåterkallningen måste kombineras med publicering och distribution av återkallningsinformationen.

Ytterligare referenser


Innehåll