En certifikatutfärdare är en viktig resurs i alla organisationer. Därför är det viktigt att planera för potentiella problem, t.ex hårddisk- och databasfel, genom att regelbundet säkerhetskopiera certifikatutfärdaren. En fullständig säkerhetskopiering av en server täcker även den certifikatutfärdare som har installerats på servern. Men du kan även säkerhetskopiera och återställa endast certifikatutfärdaren. Om maskinvaran är flera år gammal kan det vara bra att flytta en certifikatutfärdare till en ny maskinvara både för att förbättra prestanda och ta bort äldre maskinvara innan ett kritiskt komponentfel uppstår.


Innehåll