Administratören för en certifikatutfärdare kan konfigurera inställningarna i standardprincip- och stängningsmodulen som följer med Active Directory-certifikattjänsterna med hjälp av snapin-modulen Certifikattjänster.

Följande principmodulinställningar kan göras:

  • Standardåtgärd för certifikatutfärdaren när en giltig certifikatbegäran tas emot. Du kan ange om en fristående certifikatutfärdare ska hålla inkommande certifikatbegäranden som väntande eller utfärda certifikat automatiskt. I de flesta fall rekommenderas, av säkerhetsskäl, att alla inkommande certifikatbegäranden till en fristående certifikatutfärdare markeras som väntande.

    Information om hur du ändrar standardåtgärd för en certifikatutfärdare finns i Konfigurera standardåtgärd vid certifikatbegäran.

Följande stängningsmodulinställningar kan göras:

  • Tillåta certifikatpublicering till filsystemet. Välja om certifikat ska kunna publiceras till filsystemet. Aktuell publicering kommer endast att ske om certifikatbegäran anger en filsystemplats där certifikatet ska publiceras.

    Information om hur du tillåter eller nekar publicering av certifikat till filsystemet finns i Publicera certifikat till filsystemet.

  • Skicka ett e-postmeddelande när en certifikathändelse inträffar. Du kan konfigurera certifikatutfärdaren så att ett e-postmeddelande skickas när en certifieringshändelse inträffar, t.ex. när ett certifikat utfärdas eller markeras som väntande.

    Information om hur du gör inställningar för e-post finns i Skicka e-postmeddelande när en certifikathändelse inträffar.


Innehåll