Bir sertifika yetkilisinin (CA) yöneticisi Sertifika Yetkilisi ek bileşenini kullanarak, Active Directory Sertifika Hizmetleri (AD CS) ile sağlanan varsayılan ilke ve çıkış modüllerini yapılandırabilir.

Aşağıdaki ilk modülü ayarlarını yapılandırabilirsiniz:

  • Geçerli bir sertifika isteği alındığında CA'nın gerçekleştireceği varsayılan eylem. Bağımsız bir CA'nın gelen sertifika isteklerini beklemede tutmasını veya sertifikayı otomatik olarak yayımlamasını belirtebilirsiniz. Çoğu durumda, güvenlik nedeniyle, bağımsız bir CA'ya gelen tüm sertifika isteklerinin beklemede tutulması önerilir.

    Sertifika isteği alındığında CA'nın gerçekleştireceği varsayılan eylemi değiştirmek için bkz. Sertifika İsteği Alınması Üzerine Gerçekleştirilecek Varsayılan Eylemi Ayarlama.

Aşağıdaki çıkış modülü ayarlarını yapılandırabilirsiniz:

  • Dosya sistemine sertifika yayımlamaya izin verme. Dosya sistemine sertifika yayımlamaya izin verip vermemeyi seçebilirsiniz. Gerçekte yayımlama eylemi, sertifika isteği sertifikanın yayımlanacağı bir dosya sistemi konumu belirtiyorsa gerçekleşir.

    Dosya sistemine sertifika yayımlamaya izin vermek veya vermemek için bkz. Dosya Sistemine Sertifika Yayımlama.

  • Sertifika olayı oluştuğunda e-posta gönderme. CA'yı, sertifika verilmesi veya bir sertifika isteğinin beklemeye alınması gibi sertifika olayları olduğunda e-posta gönderecek şekilde yapılandırabilirsiniz.

    E-posta gönderme seçeneklerini yapılandırmak için bkz. Sertifika Olayı Oluştuğunda E-posta Gönderme.


İçindekiler