Genellikle, bir sertifika yetkilisi (CA) ile sunucuyu aynı anda yedeklemek ve geri yüklemek için Yedekleme ek bileşenini kullanmanız gerekir. Bununla birlikte, bir CA'nın yüklü olduğu sunucuyu tümüyle geri yüklemeksizin yalnızca CA'yı yüklemek istediğiniz zamanlar da olabilir.

Bu yordamı tamamlamak için bir CA yöneticisi veya Backup Operators grubunun veya eşdeğer bir grubun üyesi olmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Rol Tabanlı Yönetim Uygulama.

Sertifika Yetkilisi ek bileşenini kullanarak bir CA'yı yedek kopyasından geri yüklemek için
  1. Sertifika Yetkilisi ek bileşenini açın.

  2. Konsol ağacında, CA'nın adını tıklatın.

  3. Eylem menüsünde, Tüm Görevler’e gidin ve CA Geri Yükle'yi tıklatın.

  4. Sertifika Yetkilisi Geri Yükleme Sihirbazı'ndaki yönergeleri izleyin.

Certutil komut satırı aracını kullanarak da bu yordamı uygulayabilirsiniz.

Bu yordamı tamamlamak için bir CA yöneticisi veya Backup Operators grubunun ya da eşdeğer bir grubun üyesi olmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Rol Tabanlı Yönetim Uygulama.

Certutil aracını kullanarak bir CA'yı yedek kopyasından geri yüklemek için
  • Komut isteminde şunu yazın:

    certutil -restore <BackupDirectory>

    BackupDirectory yedek verilerin bulunduğu yolu belirtir.

Dikkat edilecek diğer noktalar

  • Komut istemini açmak için Başlat'ı tıklatın, Tüm Programlar'ın üzerine gelin, Donatılar'ı tıklatın ve Komut İstemi'ni tıklatın.

Ek başvurular


İçindekiler