Active Directory Sertifika Hizmetleri (AD CS) rol hizmetleri ayrı ayrı, tek bir sunucuda birden fazla rol hizmetiyle veya her rol ayrı bir sunucuda yüklenmiş olarak kurulabilir. Daha fazla bilgi için bkz. Active Directory Sertifika Hizmetleri'ne Genel Bakış.

Aşağıdaki bölümlerde çeşitli AD CS rol hizmetleri için yükleme seçenekleri açıklanmıştır:


İçindekiler