Active Directory Sertifika Hizmetleri (AD CS) Web kaydı desteği, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Enterprise veya Windows Server 2008 Datacenter çalıştıran herhangi bir bilgisayara yüklenebilir. Sertifika kaydı verileri, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 veya Windows Server 2003 çalıştıran bir bilgisayardaki sertifika yetkilisinden (CA) veya Microsoft olmayan bir CA'dan gelebilir.

AD CS rol hizmetlerinden hiçbiri (CA, vb.) bu bilgisayara yüklenmemişse aşağıdaki yordam kullanılabilir.

Etki Alanı Yöneticileri grubunun veya eşdeğer bir grubun üyesi olmak, bu yordamı tamamlamaya yönelik en düşük gerekliliktir. Daha fazla bilgi için bkz. Rol Tabanlı Yönetim Uygulama.

Web kaydı desteğini yüklemek için
  1. Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ın üzerine gelip Sunucu Yöneticisi'ni tıklatın.

  2. Rolleri Yönet'i tıklatın. Active Directory Sertifika Hizmetleri'nin altında, Rol hizmetleri ekle'yi tıklatın. Bu bilgisayarda zaten farklı bir AD CS rol hizmeti yüklenmişse, Rol Özeti bölmesinde Active Directory Sertifika Hizmetleri onay kutusunu seçin Rol hizmetleri ekle'yi tıklatın.

  3. Rol Hizmetlerini Seçme sayfasında, Sertifika Yetkilisi Web Kaydı onay kutusunu seçin.

  4. Gereken rol hizmetlerini ekle'yi ve ardından İleri'yi tıklatın.

  5. CA Belirtme sayfasında, bu bilgisayarda CA yüklü değilse, Gözat'ı tıklatarak Web kaydıyla ilişkilendirmek istediğiniz CA'yı seçin ve Tamam'ı tıklatın ve sonra İleri'yi tıklatın.

  6. İleri'yi tıklatın, listelenen bilgileri gözden geçirin ve yine İleri'yi tıklatın.

  7. Yükleme Seçeneklerini Doğrulama sayfasında Yükle'yi tıklatın.

  8. Yükleme tamamlandığında, yüklemenin başarılı olduğunu doğrulamak için durum sayfasını inceleyin.

Dikkat edilecek diğer noktalar

  • Web kaydı sayfalarının yüklenmesiyle, bilgisayar bir kayıt yetkilisi olarak yapılandırılır. Bu bilgisayara "CA Web proxy'si" veya "Web kayıt istasyonu" da denir.

Ek başvurular


İçindekiler