Bir sertifika yetkilisini (CA), yüklü olduğu sunucunun tamamını yedeklemek zorunda olmadan yedekleyebilirsiniz. Bununla birlikte, CA ile sunucuyu aynı anda yedeklemek ve geri yüklemek için Yedekleme ek bileşenini kullanmanız gerekir.

Bu yordamı tamamlamak için bir CA yöneticisi veya Backup Operators grubunun veya eşdeğer bir grubun üyesi olmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Rol Tabanlı Yönetim Uygulama.

Sertifika Yetkilisi ek bileşenini kullanılarak CA'yı yedeklemek için
  1. Sertifika Yetkilisi ek bileşenini açın.

  2. Konsol ağacında, CA'nın adını tıklatın.

  3. Eylem menüsünde, Tüm Görevler’e gidin ve CA Yedekle'yi tıklatın.

  4. CA Yedekleme Sihirbazı'ndaki yönergeleri izleyin.

Bir CA'yı, Certutil komut satırı aracını kullanarak da yedekleyebilirsiniz.

Bu yordamı tamamlamak için bir CA yöneticisi veya Backup Operators grubunun ya da eşdeğer bir grubun üyesi olmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Rol Tabanlı Yönetim Uygulama.

Certutil aracını kullanarak CA'yı yedeklemek için
  • Komut isteminde şunu yazın:

    certutil -backup <BackupDirectory>

    BackupDirectory, yedek verileri depolamak için kullanılan yoldur.

Dikkat edilecek diğer noktalar

  • Komut istemini açmak için Başlat'ı tıklatın, Tüm Programlar'ın üzerine gelin, Donatılar'ı tıklatın ve Komut İstemi'ni tıklatın.

Ek başvurular


İçindekiler