Sertifikalar aşağıdaki çeşitli nedenlere bağlı olarak iptal edilebilir:

 • Anahtar uzlaşması olmuştur.

 • Sertifikayı veren sertifika yetkilisi (CA) uzlaşması olmuştur çıkmıştır.

 • Sertifika istenen amaç için artık geçerli değildir veya yerine başka bir sertifika geçmiştir.

 • İstemcinin niteliği artık sertifika için uygun değildir.

Bu yordamı tamamlamak için CA yöneticisi veya sertifika yöneticisi olmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Rol Tabanlı Yönetim Uygulama.

Sertifikayı iptal etmek için
 1. Sertifika Yetkilisi ek bileşenini açın.

 2. Konsol ağacından Dağıtılan Sertifikalar'ı tıklatın.

 3. Ayrıntılar bölmesinde, iptal etmek istediğiniz sertifikayı tıklatın.

 4. Eylem menüsünde, Tüm Görevler’e gidin ve Sertifikayı İptal Et'i tıklatın.

 5. Sertifikayı iptal etme nedenini seçin, iptal zamanını ayarlayın ve gerekirse Evet'i tıklatın.

Aşağıdaki neden kodları kullanılabilir:

 • Belirtilmemiş

 • Anahtar Uzlaşması

 • CA Uzlaşması

 • Grup Katılımı Değişti

 • Yerine Geçti

 • İşlem Sonu

 • Sertifika Tut

Sertifikanın iptal nedeni olarak "Sertifika Tut"u belirtirseniz, bu genellikle ileride sertifika iptalini geri almak istediğiniz anlamına gelir. Yalnızca "Sertifika Tut" nedeni kullanılarak iptal edilen sertifikaların iptali geri alınabilir.

Bu yordamı tamamlamak için CA yöneticisi veya sertifika yöneticisi olmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Rol Tabanlı Yönetim Uygulama.

Sertifika iptalini geri almak için
 1. Sertifika Yetkilisi ek bileşenini açın.

 2. Konsol ağacından İptal Edilen Sertifikalar'ı tıklatın.

 3. Ayrıntılar bölmesinde, iptalini geri almak istediğiniz sertifikayı tıklatın.

 4. Eylem menüsünde, Tüm Görevler’e gidin ve Sertifikayı İptal Et'i tıklatın.

 5. Sertifika iptalini geri alma nedenini seçin, iptal zamanını ayarlayın ve gerekirse Evet'i tıklatın.

Anlamlı olması için, sertifika iptalinin sertifika iptal verilerinin yayım ve dağıtımıyla birlikte olması gerekir.


İçindekiler